_XmlReader.ReadFlags (gb.xml)

Property Read ReadFlags As .XmlReaderReadFlags